הבמאי דאג ליימן (Mr.&Mrs. Smith )מצטרף לצוות פיתוח הסדרה פרי ספרו של ד"ר רונן ברגמן המופקת על ידי אבוט המאירי