בהצלחה לרהב לסטיגזון לרגל עליית העונה החדשה של הזמר במסיכה בשידורי קשת

בהצלחה לרהב לסטיגזון העורכת הראשית של הזמר במסכה לרגל עליית העונה החדשה בערוץ 12