אלכס ליבק

מהמובילים בצלמי העיתונות והצילום התיעודי בארץ.

בעל מדור שבועי קבוע בעיתון הארץ המתעד את החברה

הישראלית דרך צילום ישיר, שאינו מבוים.

במהלך שנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20 פרסם ליבק וממשיך לפרסם את תצלומיו במדורים קבועים בעיתונים "חדשות" ו"הארץ", אשר תרמו לביסוסו של הצילום כמדיום פובליציסטי.

מאחוריו ספרים ותערוכות אשר הציג בארץ ובחו"ל.

על יצירתו זכה בשנת 2005 בפרס ישראל בצילום.​